Fregatstraat 107-109  3534 RC  Utrecht  030-2328686
0 items

Contact
Winkelinfo
iDEAL, de nieuwe en betrouwbare manier van online betalen

Nieuwsbericht

Algemeen: Corona en de mondkapjesplicht in de Racket- en Tafeltenniswinkel
Ik, eigenaar van de Racket- en Tafeltenniswinkel vind geestelijke en lichamelijke gezondheid van eenieder belangrijk. Met mijn werk probeer ik daaraan bij te dragen door iedereen van goede materialen te voorzien om lichamelijk en geestelijk fit te blijven en blessures zo veel mogelijk te voorkomen.

Sinds 1 december 2020 heeft de overheid het dragen van een mondkapje in winkels verplicht gesteld, een maatregel die behoorlijk ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer.
Niet alleen is het nut van mondkapjes niet wetenschappelijk aangetoond (zie het artikel hieronder) maar ook worden de nadelen van het dragen op onze lichamelijke én geestelijke gezondheid onderbelicht.

Ik vind het zeer bezwaarlijk een hele dag een mondkapje op te moeten in mijn eigen winkel, en ook een hele dag tegen een plastic schermpjeaankijken zie ik niet zitten.
Ik vind een vrije ademhaling zeer belangrijk en ik hecht grote waarde aan open communicatie, waarbij je iemands hele gezicht kunt zien.
De overheid verplicht mij deze mondkapjesplicht te handhaven, op straffe van een boete die kan oplopen tot € 4000,-
Aangezien ik van mening ben dat de schade van deze maatregel groter is dan de winst, moet ik mijzelf geweld aandoen om u hierop aan te spreken.
De vraag is: als later bewezen wordt dat de gezondheidsschade groter is dan de winst, kunnen we de schade dan op de overheid verhalen? En krijg je je gezondheid daarmee terug?

Ik zal de regels naleven omdat het wettelijk verplicht is, maar doe dat onder uitdrukkelijk protest.
Bescherming van de zwakkeren is goed, maar moet wat mij betreft niet ontaarden in het opofferen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van gezonde mensen

Lees over gezondheid en het dragen van mondkapjes meer in dit artikel: HP DeTijd Stress


Terug